Ban nhạc Metalcore nổi tiếng của Đức mới đây đã cống bố những thông tin mới nhất về album Full-Length thứ 8 của mình. Album mang tên “I Am Nemesis” sẽ được phát hành ngày 28 tháng 2 năm 2012 thông qua Century Media Records.

“I Am Nemesis” tracklist:

01. We Are The Many
02. The Bogeyman
03. Memorial
04. No Tomorrow
05. Edge Of Black
06. Davy Jones
07. Deadly Dream
08. Open Letter
09. Dein R3.ich
10. Broadcast To Damnation
11. This Oath
12. Modern Warfare

Hawk Funeral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *