Danh ca Turner vừa mất tại nhà riêng ở San Diego (Mỹ), thọ 76 tuổi. Nguyên nhân ông qua đời hiện vẫn chưa được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *